Tvoření krajiny, tempo zpomaluje...

29.1.2011

Tato aktualita mi dala docela zabrat, neboť se mi pokazil foťák. Sice mi kolega Jirka půjčil svůj, ale má na něm jinou velikost obrázku než já na svém Olympusu (4:3) a to podstatné je, že i jiné číslování a tak jsem musel každý obrázek upravit do správného formátu a poté i správně porovnat podle toho jak stavba pokračovala.

Pokládku kolejí máme provedenou až k budoucím mostům u Žďáru a tak se naplno věnujeme detailům kolem prvního panelu, na kterém již provádíme poslední krajinné úpravy. Kromě výroby portálů z tvrzeného polystyrenu Starlon, který se používá pod plovoucí podlahy, děláme i silnice s pokládkou vodicích drátů pro jízdu autíček. Frézovací strojek mi zapůjčili modeláři z Peček, kde jsem byl jednu neděli na informativní návštěvě, abych věděl jak správně postupovat při výrobě silnic, vodicích drátů, výhybek apod. Je to docela zajímavá práce a odměnou je vám jízda autíček, tak jak položíte dráty. I když nejsem zastánce automobilové dopravy, tak i s rozvojem digitálního řízení je i toto jakousi nutností při provozu tak velkého kolejiště. Celkem na něm budeme mít tři nezávislé okruhy a právě jeden z nich kolem Nedvědice a Hamrů budujeme. Točny budou mít ve skrytých částech, kde budou podle potřeby a harmonogramu vyjíždět. Asi nás auta nebudou mít moc ráda, neboť jsme jim připravili docela velký „krpál“ vedený k Nedvědici. Samotnou desku jsme asi třikrát předělávali, než se nám líbilo stoupání silnice. Na druhém konci okruhu jsme předpokládali, že se auta otočí u zastávky na Hamrech, ale protože na otočku potřebují 30cm a silnice by byla blízko kolejí a konce rámu kolejiště, přistoupili jsme k mírnějšímu zlu a vybudovali jsme další mostek (tunel), kde se budou moci auta otáčet. Jinak stavba již tak překotně nepokračuje, neboť vyrábíme různé doplňky, propustky, portály opěrné zdi a to dá dosti času i když ostatní stále pokračují na výdřevách posledních panelů. Také jsme si pronajali další malou místnost jako dílnu a servis pro mašinky. Standa si do ní mohl z domu přestěhovat výrobu stromků, neboť v 1+1 moc prostoru na výrobu a stříkání nemáte…

Další reportáž by měla být již dříve, foťák mám opraven, čísla navazují a tak cvakám zajímavé momenty z probíhající stavby. Můžete se těšit na částečně položenou silnici, další klížení krajiny a dokončení výdřev pro Nové Město.

Projekt podpořili: