Plány kolejiště

Zde se můžete blíže seznámit s vedením tratí na celém kolejišti. Plocha kolejiště je něco přes 50 metrů čtverečních. Z toho jenom Žďár zabírá na 15 m2 a celková jeho délka přes výhybky je kolem sedmi metrů. Hlavní koleje jsou dlouhé kolem pěti metrů a v ostatních stanicích jsou dlouhé do čtyř metrů. Odstavná nádraží jsou dimenzovaná i na delší soupravy, je jich celkem pět a pojmenovaná jsou podle stanic kolem Žďáru nad Sázavou.

Najdete zde Maloměřice, Havlíčkův Brod, Tišnov, Rožnou či Brno - dolní. Jedná se pouze o naše pracovní názvy, jinak zde žádná podobnost, jelikož nejsou vidět, není. Viditelné tak jsou stanice Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě a Nedvědice.

Rámy

Veškerou tvorbu plánů nám projektuje Ing. Vítězslav Moučka, a tak se zde můžete podívat na celkové rozměry všech patnácti rámů včetně jejich kótace. Rámy jsou zhotoveny z profilů velikosti 40x20 mm, které jsou vedeny po obvodu a pro výztuhu také prostředkem. Velikost každého rámu je jiná, podle toho aby nám dělení kolejí vyšlo mimo zhlaví výhybek apod.

Pro uchycení výdřev jsou v rámu různě přivařené plechové úhelníky stejné velikosti. V rozích a uprostřed rámu jsou přivařené profily 30x30 mm, délky 120 mm a slouží jako patka pro zasunutí noh. V rohu patky je přivařena matka a přes šroub se poté zajišťuje samotná zasunutá noha, která je z profilu 25x25 mm, má délku 640 mm a ze spodu je do profilu nasazena plastová, na výšku regulovatelná zátka se šroubem.

Celková výška základního rámu je 700 mm a v této výšce jsou vedeny pouze skryté části kolejiště. Stanice Žďár je ještě o 280mm výše a stanice jako je Nové Město či Nedvědice o dalších 300mm.

Jednotlivé panely, kterých je patnáct, jsou mezi sebou spojeny čepy, které zajišťují přesné vedení a nehybnost pohybu do stran. Po sesazení rámů jsme již začali provádět výdřevu pro výškové vedení tratí. Veškeré nivelace nám opět naservíroval Víťa v měřítku 1:10 a tak se nám to stavělo jedna báseň. Na výdřevu jsme použili levné OSB desky tloušťky 12 mm, dále používáme latě různých velikostí (14x30, 14x40, 20x20 mm) a pod koleje dáváme korek tloušťky 2 mm ve skrytých částech a 5 mm ve viditelných.Projekt podpořili: