Průřez ročním modelařením v Modelovém království

10.11.2019

Opět vám přinášíme několik zajímavých aktivit, které jsme během letošního roku na kolejišti provedli. První je březnová úprava havlíčkobrodského zhlaví, kde jsme vložili křižovatkovou a obloukovou výhybku, abychom si usnadnili vjezdy do skrytých částí kolejiště. S blížícím se příchodem nového programu MODEL JOP, chceme kolejiště trochu revitalizovat, předělat některé vlakové úseky, vložit další výhybky do skrytých částí. Zatím můžete vidět první úpravu. Ovládání výhybek je opět pomocí telefonních relé. Další výhybky budou vloženy na druhé straně zhlaví a budou umožňovat výběr vjezdu na viditelné nebo odstavné stanice.

Během března a dubna se kluci pustili do rozmisťování sloupků drátovodů v Novém Městě a teď čekáme, až nám Jirka Hynek sletuje další, abychom mohli pokračovat. Před květnovou Žďárskou poutí jsme si vyměnili i koberec, a to nejzajímavější nás teprve čekalo, neboť 30.května přijel reportér z Toulavé kamery, a výsledkem pak bylo červnové vysílání v stejnojmenném pořadu. Pokud jste ještě tuto povedenou reportáž neviděli, tak ji můžete shlédnout zde: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-kamera/219562221500026/video/705760

Během prázdnin jsme opět jezdili tři dny v týdnu, a tak se veškeré brigády točily kolem čištění a údržby, případně jsme vyměnili nějaké to zlomené návěstidlo, přilepili výměnové těleso atd. Snad nejzajímavějším tak bylo rozhýbání lišty kombajnu pomocí motoru s převodovkou a dále pak zvířecí ozvučení na nedalekém statku. Během roku se nám také přihlásili dva noví mladí členové, které postupně seznamujeme s obsluhou, aby mohli plnohodnotně nahradit členy, kteří nám již odešli.

Po prázdninách jsme najeli opět do víkendového režimu ježdění a začali jsme vymýšlet další aktivity ohledně nového programu. Chystáme se po stranách řídícího pracoviště zhotovit stop tlačítka, která v případě nutnosti budou obsluhou aktivována a zastaví celý provoz na kolejišti. Dále pak chystáme ve skrytém úseku zhotovit programovací kolej pro osvětlené soupravy, kde tyto můžeme dále programovat a seřizovat bez toho, abychom je museli sundávat z kolejiště. Také jsme si osvětlili několik souprav, u poštovních vozů jsme osadili domky pro ložiska náprav, neboť vozy i nápravy stále vypadávaly. Po výměně zatím bez problémů…

Děkujeme za přízeň a přejeme příjemné pokoukání.

Projekt podpořili: