Údržba zeleně, jarní přezouvání a elektrifikace dvojkolejky

22.5.2018

Vítám vás u další modelářské aktualizace a již titulek napovídá, čemu se budeme převážně věnovat.

Na první pohled by se mohlo zdát, že už není na kolejišti prakticky co dělat, ale sami dobře víme, jaké nedodělky máme, a tak jsme se začátkem roku pustili do úprav zeleně kolem Žďasu a Hamrů nad Sázavou. Trochu více zarostly trávou chodníky, silnice a zastávka na Hamrech a také se více trávy objevilo kolem kolejí. Od února jsme se již věnovali elektrifikaci tratě od havlíčkobrodského tunelu až po vjezd do Žďáru. Rozměřovali jsme a barvili jednotlivé trolejové sloupy, určovali jejich vzdálenosti a nyní je polepujeme čísly a finálně osazujeme na svá místa. Pak už „ jenom“ pověsit dráty a další úsek bude hotov. Jako poslední pak přijde na řadu žďárské nádraží, kde se vyřádíme s příhradovými sloupy, odpojovači a trolejovým dělením, prostě jak se říká, to nejlepší nakonec.

Asi po ročním provozu jsme museli vyřadit obě ES499.0 od ACME z důvodu špatného sbírání napětí z náprav, kdy i po důkladném jejich vyčištění se mašiny vůbec nerozjely. Zjistili jsme, že by se daly nahradit nápravami z Roco lokomotivy DB 103 a již po samotné výměně obě vozidla bez problémů opět jezdí. Snad to bylo jediné překvapení od této firmy a stroje budou bez problémů ještě dlouhou dobu jezdit po našem kolejišti.

Z dalších novinek je pak zhotovení kalibrační koleje pod novoměstským nádražím, výroba a osazování hrobů na Zelené hoře a zakoupení a testování čistícího vozu firmy DOPOL.

Přejeme hezké pokoukání a děkujeme vám za stálou přízeň.
Wimmer Radislav

Projekt podpořili: