Pokračování stavby, pokládka kolejí a vrchních pater kolejiště

18.12.2010

Sestavení a nivelaci rámů máme zdárně za sebou a tak na nich dále provádíme výdřevy pro skryté nádraží Maloměřice, pokládku korků a následně výhybek a kolejí. Jedno zhlaví máme již položeno včetně relátek a druhé v současné době dokončujeme. Když už jsme u těch relátek, tak zde musím podotknout, že ke stávajícím relátkům výhybek paralelně zapojujeme pomocná relátka s dvěma přepínacími kontakty; první kontakt bude sloužit pro napájení srdcovek a druhý kontakt bude propojen do zabezpečovacích modulů. Při testování již zapojených výhybek vyšlo najevo, že táhla, která jsou připájená ke kotvě relé sice tlačí jazyky do koncových poloh, ale v některých případech nedojde ke kvalitnímu sepnutí kontaktu relé, čímž by mohlo docházet k havarijním stavům. Proto jsme se rozhodli osazovat pomocná relátka na 48V, která lepíme těsně vedle výhybkového relé, které také napájíme 48V. Sice musíme provést předrátování kontaktů ve dvou stanicích, ale kvůli kvalitě provozu, kdy si nemůžeme dovolit jakékoliv selhání, tuto úpravu za 35 Kč ke každé výhybce podstoupíme.

V dokončované stanici Maloměřice bude celkem 14 kolejí, z toho 11 pro stání vlaků a 3 objízdné. Stejně jako před H. Brodem, tak i zde bude vjezd rozšířen na tři koleje. Opět budou staniční koleje dělené na dva úseky pro umístění více souprav, ale hlavně kvůli automatickému zastavování vlaků, které by časem měla zvládnout i JOPKA (software pro zabezpečení a jízdu).

Nad skrytými Maloměřicemi, ale o 40 cm výše bude položena stanice Nové Město na Moravě, kde jsou zatím výdřevy ve výstavbě. Spíše pracujeme na druhé straně kolejiště kde jsme položili korek pro skrytou stanici Tišnov, výhybky, kolejivo a provedli jsme osazení relátek k výhybkám. Přimontovali jsme již i desky stanice Nedvědice, přilepili korek a pomalu budeme pokládat kolejivo této stanice. Už budeme muset tlačit na dodavatele komponentů, neboť nemáme zatím nic dodáno a již bychom potřebovali zapojovat jednotlivé stanice a úseky. V době kdy čtete tyto řádky již provádíme základní úpravy terénu pro krajinu a tak by zapojené a odzkoušené komponenty byly na místě…

Jinak kolegové stále pletou stromečky- smrky, již jich máme skoro 400 kusů. Někteří marodi pletou z drátů listnaté stromy. Pomalu jim nestačím dodávat posypy, ale se žíněmi jsem je převezl, objednal jsem jich pět kilo přímo od výrobce a tak to mají na pěknou řádku měsíců… Na čtvrteční podvečer 23.12. jsme si naplánovali malou brigádičku, jenom takové malé posezení, kdy si poklábosíme, rozdám klukům dárečky – nástěnný kalendář a Standa udělal každému krásný vánoční stromeček na podstavci.

Tímto přejeme i každému z vás krásné a klidné vánoční svátky, zachovejte nám přízeň a opět někdy nenapsanou.

Projekt podpořili: