Dodání všech panelů, jejich zaměření do váhy a další práce

3.12.2010

Po necelých dvou měsících jsme se dočkali dodání posledních třech svařovaných rámů. Celkově jich je tedy patnáct a samozřejmě, že jsme již na ně nedočkavě čekali, abychom mohli provádět výdřevy a následně pokládku skrytého nádraží – Brno Maloměřice (Majlont). Po sestavení všech rámů nám známý provedl celkové zaměření panelů do roviny. Celé dopoledne jsem lítal po kolenou a šteloval nožičky nahoru a dolů, ale podařilo se, máme vše ve váze.

Ale zpět k rámům. Předposlední je zvláštní tím, že je 2,3m dlouhý a má zvláštní konstrukci kvůli loučskému viaduktu. Jedna půlka je propadlá a druhá je vedena v normální výšce jako ostatní, kde v přední části bude viadukt s údolím a v zadní části bude právě skrytý Majlont a nad ním ještě stanice Nové Město. To vše se musí vejít do 1,9m šíře a tak bude mít krajinář co vytvářet, aby to bylo ke koukání. Další zajímavostí budou dva protichůdné tobogány na dvanáctém panelu. Pro dvojkolejku je tam z důvodu dlouhých souprav, kdy by jeden vlak koukal z obou stran tunelu. Proto se vyklesá jednou otočkou což stačí pro opravdu dlouhé soupravy. Jednokolejný tobogán bude veden protisměrně a musí tam být, abychom sjeli pod Žďár, do skrytého s názvem Rožná a dále vlak vyjede opět tobogánem na druhé straně pod Zelenou horou a bude pokračovat kolem Pernštejna do Nedvědice.

Dále bych se chtěl zmínit i o první úpravě kolejí ve skrytých nádražích (H.Brod a Majlont) kde jsme k stávajíci dvojkolejce dodělali ještě jednu kolej, abychom při jízdě po nesprávné koleji nemuseli čekat před tunelem, dokud vlak ve správném směru neuvolní příslušné kolejové obvody. Pokud nahlédnete do plánků kolejiště je to tam již zakresleno.

Z přiložené fotodokumentace uvidíte opět záběry z průběhu stavby výdřev, sypání a barvení kolejí, jejich pokládku, výrobu stromků a samozřejmě i mého hafíka Baryho.

Projekt podpořili: