Stavba pokračuje na všech frontách

3.11.2011

V této aktualizaci budete moci shlédnout více fotografií, neboť se toho událo za poslední dobu docela dost a máme se tak čím pochlubit a něco ukázat. Začneme tím nejdůležitějším co jsme udělali a to je zprovoznění odstavného nádraží Brno dolní a tím umožnění propojení celého kolejiště kolem dokola. Toto odstavné nádraží má celkem 12 kolejí a pojme až 24 vlakových souprav. Celé oživení zvládnul již Tomáš sám a tak když nás navštívil Libor Schmidt, mohl se věnovat nastavením autobloků, přehráním softwaru do návěstních dekodérů a dalším nastavením v programu. Nejnovější dodaná verze Model Jopky již zaručuje dostatečný komfort pro obsluhu a nevykazuje již mnoho chyb. Jediným bolavým místem je tak projíždění některých souprav před Žďárem. Toto jsme začali řešit tím, že jsme vyměnili původní dekodér Lenz za Zimo a provádíme testovací zkoužky, které se jeví zatím pozitivně.

Další novinkou je zhotovení mostů na příjezdové cestě ke Žďasu. Po vyřezání a vyrýpání zdiva jsem požádal naši malířku o patinu zdiva a po podlepení sololitem jsem jednotlivé díly vlepoval na určená místa a poté zapracoval do krajiny. Petr, co by jeden ze starších členů sdružení dostal zajímavou práci, kdy má osazovat sloupky budoucích plotů a lepit na ně pletivo. Jednotlivé sloupky dělá z 0,8mm drátu a pletivo z jemné síťky na hmyz. Za povšimnutí stojí ještě přestříkání čistících Roco clean vozů, kdy jsem je pistolkou přestříkal na červeno hnědo a jeden také na modro do poštovní soupravy. Příležitostně na burze koupím obtisky a vozy se opatří popisy jak se sluší a patří.
Závěrem ještě připomenu Vaškův um při zhotovování zeleně v zahrádkách rodinných domků a víkendovou návštěvu Romana, který přijel tvořit další kousky krajiny. Tentokráte již došlo na úsek před Rozštípenou skálou a také dokončil kopec pod Zelenou Horou, kde již místní hasiči zdolávají požár lesního porostu. Svoje dvoudenní působení zakončil zelení a stromy kolem vrátnice Žďasu, kde v současné době instalujeme vodící dráty pro autíčka, která by se zde v budoucnu měla prohánět v hojném počtu.

Projekt podpořili: