Pozvánka na první veřejnou prezentaci kolejiště

8.5.2011

Již od začátku stavby jsme si dali předsevzetí, že bychom mohli kolejiště zprovoznit symbolicky na Žďárskou pouť, která se koná každoročně asi v polovině května a po Matějské pouti je údajně druhou největší v republice. Stavbu jsme započali 17.září a během sedmi měsíců jsme měli postavit 15 rámů s výdřevami, položit a zapojit koleje a částečně i krajinu. Již od začátku jsem si nechal pootevřená vrátka a tak jsem tvrdil, že bude kolejiště ještě krajinově rozestavěné. Dobře jsem udělal, neboť nám hlavní krajinář Jirka slíbenou účast nijak účastí nepotvrzoval a tak jsem musel shánět i jiné modeláře- krajináře. I tak se ale podařil zhotovit skoro celý úsek kolem Hamerské zastávky a Brodského tunelu. Poděkování tak patří především Romanu Bezuchovi a Tomášům Bartošovi a Samohýlovi. Prvně jmenovaný u nás strávil při dvou návštěvách něco přes týden. Spal ve spacáku pod kolejištěm a běžně pracoval až do časných ranních hodin. Tomášům zas patří dík, že mi dali impuls na částečnou demolici krajiny a zhotovení skal ze sádrových odlitků. Opravdu to vypadá lépe, než z klížených novin a toaletního papíru.

Samostatnou kapitolou je ovšem elektroinstalace! Během posledních týdnů jsem byl nucen obvolat všechny kamarády, kteří jsou zdatní v pájení, jestli mi mohou pomoci. Těch drátů na zapojení je opravdu hodně a sám Dušan by to těžko do pouti mohl zvládnout. Nakonec nám přijeli pomoci i kamarádi Libora Schmidta, který nám oživuje a digitalizuje celé kolejiště. V jednu chvíli tak pod kolejištěm pájelo a drátovalo sedm chlapů najednou. Minulý a také tento týden jsme si společně s Dušanem vzali také dovolenou, abychom to stihnuli částečně zapojit a přes PC s Liborem oživit. Právě Dušan má velkou zásluhu na celé elektroinstalaci, kterou od samého začátku pečlivě na kolejišti provádí včetně profesionálně vedené dokumentace.

Ale dost řečí, musím něco poobědvat a neděle neneděle bude se zas do noci pracovat. Pokud se nám to podaří rozjezdit, tak každý víkend pro veřejnost otevřeme, takže budete mít dosti příležitostí na návštěvu zajímavě rozpracovaného díla.

Projekt podpořili: